Kuntavaaleissa keväällä valitaan kaupunginvaltuusto, joka aloittaa toimintansa uudenlaisella ajalla. Sote- ja maakuntauudistus muuttavat päätöksenteon tasoja: sote-asiat siirtyvät maakuntatasolle ja kuntien vastuu hyvinvointipalveluista ja kuntalaisten arjesta vahvistuu. Me Iisalmen Keskustassa haluamme olla tekemässä yhdessä Uutta Iisalmea!

Iisalmen vahvuus ovat sitä asuttavat ihmiset: kuntalaiset. Hyvät liikunta- ja kulttuuripalvelut takaavat sen, että me viihdymme täällä. Haluamme osallistaa kuntalaisia vahvemmin Iisalmen kehittämiseen. Kutsumme jokaisen tekemään Uutta Iisalmea!

Elinvoimainen Iisalmi

Virkeä elinkeinoelämä tuo taloduellista vakautta ja pyörittää pitäjäämme. Tätä koulutustarjontamme on tuettava. Järjestöt pitävät kaupunkilaisia liikkeellä, tuottavat matalan kynnyksen palveluita ja edistävät koko Iisalmen hyvinvointia. Keskustan mielestä järjestöjen toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. Järjestöissä onkin voimaa, kun vain tekemiselle annetaan mahdollisuus!

Suuryritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, mutta emme saa unohtaa niitä lukuisia pk-yrityksiä, jotka työllistävät alueellamme sekä mahdollistavat suuriyritysten toiminnan. Elinvoimainen Iisalmi syntyy niin yhteistyötä kolmannen sektorin kuin yritystenkin kanssa.

Kaupunkimme pitkäjänteistä tonttipolitiikkaa on jatkettava, jotta tänne haluaville yrityksille on tarjota konkreettinen paikka yrittää.

Iisalmi on Ylä-Savon liike-elämän keskus ja tämä asema hyödyttää koko seutukuntaa. Jokainen iisalmelainen on saatava töihin. On kuin panisi rahaa pankkiin, kun saamme työllistettyä jokaisen: emme joudu maksamaan Kelan sakkomaksuja.

Hyvät tilat niin oppia kuin virkistäytyä

Terveet tilat takaavat sen, että niissä voidaan niin työskennellä kuin käydä koulua. Kaupungin on kartoitettava tulevaisuuden tilatarpeensa ja aloitettava kouluverkkoselvitys viipymättä. Hyvät liikuntatilat ja -alueet sekä kulttuuripalveluiden jatkuva kehittäminen luovat meille iisalmelaisille terveyttä ja jaksamista arkeemme.

Hyvinvointia Iisalmessa

Maakuntauudistuksen myötä yksi tulevaisuuden kunnan tärkeimmistä tehtävistä on terveyden edistäminen. Tulemme saamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ajallaan ja vaivatta. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta tulee olemaan maakunnalla, mutta meidän tehtävämme on edistää jokaisen ikäluokan hyvinvointia. Iisalmen tehtävä on rakentaa turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, järjestää tilat ja tuki liikunnalle, kulttuurielämälle sekä kansalaisjärjestöjen toiminnalle.

Iisalmi on yhdessä Ylä-Savon SOTE:n kanssa aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa. Osallistumalla uudistustyöhön kaupunkimme turvaa laadukkaat ja kaikille saatavilla olevat lähipalvelut.

Nuorissa on tulevaisuutemme – koulutuksen merkitys

Koulutuspolku esiasteelta aina korkea-asteelle on turvattava Iisalmessa. Digiloikka tulee ulottaa jokaiselle kouluasteelle ja näillä kaikilla tulee olla ajanmukaiset työskentelyvälineet. Esiasteen koulutuspalvelut on oltava kautta kaupungin kunnossa ja jokaisen on saatava aloittaa koulutaival turvallisesti ja lähellä kotiaan. Koulutus tutkitusti ehkäisee syrjäytymistä ja parantaa tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Toinen aste, niin ammatillinen kuin lukiokoulutuskin ovat arvostettuja. On myös muistettava, että kattava ja laadukas koulutusverkosto kouluttaa tulevaisuuden osaajia Iisalmeen ja Ylä-Savoon. Eivät yritykset ilman osaajia tulostaan tee!